Pro přihlašování na flyballové tréninky klubu Flyball Hop Trop.